Skip to content

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร. ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทีม Best Match นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 เป็นการแข่งขันด้านระบบสมองกลฝังตัว ระดับประเทศ โดยปีนี้แข่งขันในหัวข้อ ระบบการควบคุมการผลิตอัจฉริยะ เป็นการแข่งขันพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพและนับจำนวนมะนาวโดยใช้ AI ในปีนี้ทีมบูรพา ได้ส่ง 2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน แบบผสมนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ทั้งสองทีม ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ว่ามีรางวัลสัก 1 รางวัลติดมือกลับมา และก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้า Top Score on Presentation

Click Here
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

Click Here
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด

ข่าววิจัย

Click Here
อ่านข่าววิจัยทั้งหมด

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา